Zdrowe praktyki w walce z Covid-19

w skrócie


Eksperci w trosce
o zdrowie

Mimo ogromnego postępu w medycynie, zakażenia w placówkach ochrony zdrowia stanowią istotny problem. Potencjalnym źródłem zakażenia są głównie hospitalizowani pacjenci. Podstawowym celem profilaktyki zakażeń szpitalnych/zakładowych jest przerwanie dróg przenoszenia drobnoustrojów na wrażliwych na infekcję pacjentów i ochrona personelu przed zakażeniem nabytym w czasie wykonywania swojej pracy. Aby zapobiec przenoszeniu zakażeń i przeciąć drogi ich szerzenia należy wprowadzić odpowiednie procedury określające zasady utrzymania czystości rąk, sprzętu i środowiska. Kluczowe stają się stosowanie odzieży ochronnej czy też izolacja pacjentów i wykonywanie bezpiecznych procedur inwazyjnych. Ze względu na to, iż ogniskiem zakażenia nie zawsze jest bezpośredni kontakt z osobą chorą trzeba uwzględnić także inne drogi ekspozycji. Mówimy tu głównie o zakażeniach przenoszonych drogą pokarmową – takie ognisko może wystąpić poza placówkami medycznymi, przenoszone drogą powietrzną lub kropelkową. Istotne są także zakażenia przenoszone drogą kontaktową poprzez kontakt bezpośredni, w którym osoba zakażona styka się ze źródłem zakażenia – osobą lub przedmiotem. Źródłem zakażenia pośredniego jest kontakt pośredni poprzez narzędzia, zestawy medyczne czy też personel medyczny. Głównymi czynnikami wywołującymi liczne zakażenia są różnego rodzaju mikroorganizmy takie jak: bakterie (B) zaliczamy tu także prątek gruźlicy (Tbc), grzyby (F), wirusy (V) i spory. Należy pamiętać iż prawidłowe sprzątanie i utrzymywanie czystości a także proces dezynfekcji umożliwiają stałą redukcję mikroflory w środowisku. Zapobiega to zakażeniom wynikającym z przeniesienia drobnoustrojów ze sprzętu i otoczenia na człowieka. Obszary, na których trzeba się skupić to dezynfekcja skóry, powierzchni oraz narzędzi.

Środki dezynfekcyjne muszą wykazywać odpowiednią skuteczność działania przeciwdrobnoustrojowego. Skuteczność ta jest ściśle powiązana z określonym zastosowaniem. Precyzyjne określenie działania bójczego wiąże się z zastosowaniem prawidłowej metodyki badania. Błędne określenie aktywności preparatu może umożliwić zastosowanie preparatu o nieodpowiednich parametrach (stężenie, czas działania) i powodować wystąpienie infekcji wywołanych przez drobnoustroje poddane tylko działaniu statycznemu, co w dalszej konsekwencji może doprowadzić do selekcji szczepów opornych na preparaty dezynfekcyjne. W związku z odmiennymi wymaganiami w różnych obszarach stosowania preparatów dezynfekcyjnych, istnieją oddzielne metody badania i kryteria oceny w trzech obszarach: medycznym, weterynaryjnym oraz grupie obejmującej obszary: spożywczy, przemysłowy, domowy i instytucjonalny. W Polsce, zgodnie zobowiązującymi przepisami, badania skuteczności należy przeprowadzić uznanymi na świecie metodami, opisanymi w normach. Inną metodę można zastosować dopiero po zatwierdzeniu jej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Preparaty dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji wyrobu medycznego podlegają wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku gdy mamy do czynienia z preparatami do skóry i błonami śluzowymi niezbędne jest uzyskanie wpisu na listę produktów leczniczych w Rejestrze produktów Leczniczych.

O czym warto wiedzieć?

Przykładowe instrukcje i checklisty
DEZYNFEKCJA
INSTRUKCJA ZAKŁADANIA RĘKAWICZEK
CHECKLISTA HOTEL

Strefa profesjonalisty

W trosce o wszystkich naszych odbiorców przygotowaliśmy komplet dokumentów niezbędnych do funkcjowania na rynku podczas pandemii. Posiadamy instrukcje, plany higieny oraz procedury, które ułatwią Państwu zdrowy powrót do biznesu.
Przykładowe plany higieny
SALA GIMNASTYCZNA
ŻŁOBEK
SKLEP MIĘSNY
KUCHNIA
POKÓJ HOTELOWY
FRYZJER
CIĄGI KOMUNIKACYJNE
SZATNIA

Nasz profesjonalizm
Twój komfort