Najczęściej zadawane pytania

 

Poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące profilaktyki i walki z COVID-19

1 Czy używanie rękawiczek podczas sprzątania zwalnia mnie z mycia rąk?
Absolutnie nie. Używanie rękawiczek minimalizuje jedynie ryzyko przeniesienia patogenów na skórę z różnego rodzaju powierzchni. Przed założeniem rękawiczek należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem (minimum 30 sekund). W sytuacji braku możliwość umycia rąk, zdezynfekuj je środkiem do dezynfekcji na bazie alkoholu (minimum 60%).
2Czy to prawda, że stosowanie rękawic wielokrotnego użytku (np. winylowych) jest niewskazane, a jednorazowych wymagane?
W procesie sprzątania zawsze należy używać rękawic. Rękawice wielokrotnego użytku mogą być stosowane w tzw. „normalnych warunkach”. Wymóg stosowania rękawic jednorazowych dotyczy czynności higienicznych lub medycznych.
3Jaki jest maksymalny czas ciągłego użycia rękawiczek jednorazowych?
Nie istnieją standardowe wytyczne w zakresie zalecanego czasu ciągłego użycia rękawiczek jednorazowych. Korzystamy z rękawiczek do momentu ich mechanicznego uszkodzenia lub wymiany ze względu na komfort naszej pracy.
4W dobie pandemii, podczas sprzątania szkoły, jakie rękawiczki wybrać: lateksowe, nitrylowe czy winylowe?
Wszystkie wymienione w pytaniu rękawice są jednorazowe i dlatego w dobie pandemii mogą być używane w opisywanym obszarze, gdyż zapobiegają przeniesieniu zakażenia. Należy jednak przestrzegać zasady, żeby używać je tylko raz, gdyż po użyciu tracą swoje właściwości, stają się mniej szczelne i trwałe. Warto brać pod uwagę specyficzne cechy poszczególnych typów rękawic: - lateksowe mogą uczulać i mają specyficzny zapach; ulegają zniszczeniu w zetknięciu z rozpuszczalnikami organicznymi, tłuszczami i olejami mineralnymi. - nitrylowe nie są tak elastyczne jak lateksowe; nie są biodegradowalne. - winylowe rozpuszczają się pod wpływem rozpuszczalników, są też mało odporne na przebicie lub rozerwanie.
5Dlaczego w profilaktyce koronawirusów ważne jest mycie rąk?
Mycie rąk przez co najmniej 30 sekund to najlepsza metoda by usuwać z nich drobnoustroje. Minimalizuje to ryzyko infekcji np. przez przenoszenie rękami drobnoustrojów na twarz (oczy, nos, usta)
6Czy do bieżącego mycia rąk (częstego) wystarczy stosować zwykłe mydło?
Tak. Podstawą higieny dłoni jest ich częste mycie. Znaczenie ma odpowiednia technika i czas mycia- minimum 30 sekund.
7Jak długo powinno trwać mycie rąk?
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund
8Jak powinna wyglądać odpowiednia technika mycia rąk
Profesjonalną technikę mycia rąk znajdziesz w przygotowanych przez nas Instrukcjach Mycia oraz Instrukcjach dezynfekcji rąk.
9Czy przed dezynfekcją powierzchni muszę je umyć?
Tak, zaleca się mycie powierzchni przed ich dezynfekcją. Dotyczy to szczególnie powierzchni często dotykanych (stoły, klamki, włączniki światła, uchwyty, biurka, toalety, krany, umywalki).
10Środek do dezynfekcji ma wskazany czas ekspozycji. Czy wystarczy, że spryskam i zostawię go na powierzchni, czy muszę pilnować, by wskazana powierzchnia była zwilżona i wilgotna przez cały czas?
Powierzchnia musi być wilgotna przez cały czas wskazany przez producenta danego środka dezynfekcyjnego
11Jeżeli spryskam ściereczkę środkiem do dezynfekcji i przemyję nią powierzchnie- to jest ona zdezynfekowana?
Tak, powierzchnia jest zdezynfekowana, pod warunkiem, że pozostanie zwilżona przez cały czas ekspozycji, podany na etykiecie produktu dezynfekcyjnego.
12Jak często dezynfekować powierzchnie dotykowe?
Po każdej stwierdzonej interakcji człowieka z daną powierzchnią, zgodnie z przyjętą procedurą.
13Jak często dezynfekować kosze na śmieci?
Po każdym opróżnieniu.
14Czy powierzchnie mające kontakt z żywnością można dezynfekować?
Tak. Jedynie produktami, zarejestrowanymi w Kategorii I grupie 4 jako produkty stosowane do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Należy pamiętać o tym, by tak zdezynfekowana powierzchnię zneutralizować wodą zdatną do picia, chyba, że dopuszczenie produktu dezynfekcyjnego nie stawia takiego
15Jak często sprzątać i dezynfekować pomieszczenia i sprzęty w przedszkolu?
Zgodnie z przyjętymi procedurami; Kompletne procedury, które proponujemy dla tych obszarów znajdziesz tutaj (LINK do procedur) Zalecamy dezynfekowanie zabawek przynajmniej raz w tygodniu. Brudne zabawki niezwłocznie po ich zanieczyszczeniu i po wyjściu dzieci z przedszkola. Szczegółowe wytyczne odnajdziesz w komunikatach SANEPID-u.
16Jak często sprzątać i dezynfekować pomieszczenia w zakładzie usługowym
Odpowiedzi na to pytanie znajdziesz w procedurach, które opracowaliśmy dla poszczególnych rodzajów zakładów pod tym adresem (LINK DO PROCEDUR)
17Czy dzieci powinny dezynfekować ręce?
Profilaktykę dzieci przed zakażeniami należy opierać o częste i odpowiednio długie mycie rąk.
18Co to znaczy prawdziwa dezynfekcja?
Prawdziwa dezynfekcja to proces, podczas którego zabijane są wszystkie typy mikroorganizmów chorobotwórczych ze skutecznością wynoszącą od 99,99 do 99,999%. Skuteczność tego typu produktów powinna być potwierdzone badaniami mikrobiologicznymi.
19 Przed jakimi zagrożeniami broni nas dezynfekcja?
Dezynfekcja wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania się drobnoustrojów dzięki czemu przyczynia się do zapobiegania epidemiom oraz licznym infekcjom
20Kiedy stosować produkty dezynfekcyjne?
Zawsze, gdy istnieje podwyższone ryzyko występowania patogenów chorobotwórczych.
21Czy dezynfekcję posadzki można przeprowadzić z użyciem automatu szorująco-zbierającego?
Tak, na czystą powierzchnię. Bezwzględnie z wyłączoną ssawą, odpowiednim wydatkiem roztworu i prędkością przejazdu taką, aby zachować wymagany czas ekspozycji podany przez producenta stosowanego środka dezynfekcyjnego.
22Czy przy uzupełnianiu mydła w płynie w dozownikach trzeba umyć i zdezynfekować jego wnętrze.
Dobre praktyki higieniczne wskazują potrzebę regularnego mycia i dezynfekcji wnętrza dozownika na mydło.
23Jakie wymogi formalno-prawne muszą spełniać środki do dezynfekcji?
Produkt do dezynfekcji musi: - posiadać Pozwolenie na obrót produktem biobójczym, wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - na etykiecie powinien być umieszczony nr pozwolenia - znajdować się w wykazie produktów biobójczych zarejestrowanych w Polsce - posiadać Kartę Charakterystyki - spełniać warunki prawidłowego oznakowania, pakowania produktów chemicznych.
24Jak mogę sprawdzić, czy środek wirusobójczy, który stosuję posiada stosowne dopuszczenia?
Najlepszym i najprostszym wyznacznikiem jest weryfikacja czy produkt posiada Pozwolenie, które jest wydawane przez odpowiedni organ. Aktualny Rejestr wszystkich środków biobójczych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://bip.urpl.gov.pl/produkty-biobojcze.
25Czy środki do dezynfekcji mogą uszkodzić powierzchnię?
Tak, mogą. Są bardziej inwazyjne niż środki myjące. Zawsze należy wykonywać test odporności powierzchni na preparat w niewidocznym miejscu.
26Jak długo utrzymuje się zapach silnego środka/ dezynfekcji? Czy można go jakoś zneutralizować
Jest to zależne od odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Dbaj o jego przewietrzanie. Produkty w formie spray stosuj spryskując ściereczkę a nie powierzchnię, ponieważ to minimalizuje unoszenie drobnoustrojów i „rozpylanie” zapachu.
27Jakim środkiem dezynfekować place zabaw dla dzieci?
Preparatem o szerokim spektrum działania (bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym) i krótkim czasie ekspozycji.
28Jakim środkiem dezynfekować saunę?
Preparatem o szerokim spektrum działania (bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym) i krótkim czasie ekspozycji by unikać długiego namaczania powierzchni.
29Czy żel antybakteryjny i dezynfekcyjny to to samo?
Nie. Produkt o działaniu antybakteryjnym np. żel antybakteryjny wykazuje skuteczne działanie tylko wobec bakterii. W przypadku produktów dezynfekcyjnych spektrum działania jest zazwyczaj większe i może być poszerzone o działanie grzybo i wirusobójcze
30Jeśli produkt jest antybakteryjny, czy to znaczy, że działa na wirusy?
Nie, nie działa na wirusy.
31Jak sprawdzić czy dany środek dezynfekcyjny niszczy COVID-19?
Należy zwrócić się do producenta produktu biobójczego o wyniki badań skuteczności danego produktu na ten konkretny szczep.
32Czy preparat biobójczy niszczy wirusy?
Tak, jeśli jest to określone w pozwoleniu wydawanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów z wyraźnym wskazaniem działania wirusobójczego
33 Czy mydłem dezynfekcyjnym (żelem) do rąk można myć twarz?
Jeżeli brak jest wyraźnego wskazania, że produkt nadaje się do danego obszaru, nie powinien być tam stosowany
34 Czy stosowanie środków dezynfekcyjnych jest bezpieczne?
Środki dezynfekcyjne są bezpieczne pod warunkiem zachowania zaleceń producenta preparatu, przy stosowaniu technik profesjonalnego utrzymania czystości oraz uwzględnieniu specyfikacji technicznej powierzchni, wymogów higienicznych obszarów jak i placówek w których są stosowane
35 Czy marka VOIGT oferuje preparat, który można używać w technologii zamgławiania?
Do zastosowania metodą zamgławiania nadają się roztwory preparatów VC 620 GASTRO-SEPT; VC 400 EPIDEMED; VC 401 EPIDEMED-SEPTIC z wyłączeniem zamgławiania „na gorąco”
36Dezynfekcja. Co to są spory
Spory to formy przetrwalnikowe bakterii. Umożliwiają bakteriom przetrwanie w skrajnie niekorzystnych warunkach (brak wody i substancji odżywczych, wysoka i niska temperatura, wysychanie, promienie UV, niekorzystne pH)
37Producent danego środka dezynfekcyjnego zaleca stosowanie 5% stężeniu roztworu roboczego i czas ekspozycji 10 minut. Czy jeśli zwiększę stężenie do 50%, czas ekspozycji zmniejszy się do 60 sekund?
Nie. Zwiększanie stężeń nie wpływa na skrócenie czasu ekspozycji jeżeli nie przewiduje tego specyfikacja techniczna preparatu.
38 Jakiego koloru ściereczki używać do dezynfekcji?
Nie ma koloru ściereczki przypisanego do dezynfekcji. Powinno się jednak stosować tzw. “kod kolorystyczny ściereczek” w ramach stosowanego proces sprzątania. Ściereczki dedykowane do dezynfekcji trzeba wyraźnie oddzielić kolorem od pozostałych stref (jak np. sanitariatów, powierzchni ponad podłogowych, okien)
39Czy maseczki bawełniane można dezynfekować?
Tak. Można prać i dezynfekować termicznie, jeśli przewiduje to ich producent.
40Jak długo koronawirusy mogą przetrwać na powierzchniach
Z danych podawanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że wirusy mogą przetrwać do 24 godzin na powierzchni kartonowej i do 72 godzin na stali nierdzewnej lub plastiku. Badania laboratoryjne wykazały, że wirus jest odporny na temperatury do granicy 56-60°C

Nasz profesjonalizm
Twój komfort